ДМС


При виникненні у Застрахованої особи необхідності в отриманні медичних послуг, вона має звернутися до АСИСТАНСУ за телефонами: (044) 223-7407               

   та повідомити наступну інформацію:

- прізвище, ім’я Застрахованої особи;

- номер сертифікату (пластикової картки);

- місце роботи Застрахованої особи;

- характер необхідної допомоги та опис обставин випадку.

 

   На підставі отриманих даних лікар-координатор АСИСТАНСУ приймає рішення щодо організації медичних послуг (та/або забезпечення медикаментами) відповідно до Програм страхування  та конкретних обставин Страхового випадку, а також інформує Застраховану особу щодо подальших її дій.

   Рішення щодо вибору медичного закладу(аптеки), дати і часу обслуговування лікар-координатор узгоджує із Застрахованою особою, і у разі її згоди, замовляє відповідні послуги та інформує про це Застраховану особу. Якщо після цього Застрахована особа змінила свої наміри щодо отримання замовлених  послуг, вона повинна повідомити про це АСИСТАНС не пізніше, ніж за 3 години до   узгодженого часу.

   Протягом всього часу страхового супроводу Застрахована особа повинна дотримуватись рекомендацій АСИСТАНСУ, уповноваженої контролювати доцільність, обсяг, якість і своєчасність надання послуг в медичних закладах (аптеках), як в межах  визначених Програм страхування, так і  в інтересах повноцінного відновлення здоров’я Застрахованої особи найефективнішими методиками лікувально-діагностичного процесу.

    При зверненні до медичного (оздоровчого) закладу Застрахована особа повинна пред’явити відповідальній особі Сертифікат (пластикову картку) Застрахованої особи та документ з фотографією, що посвідчує Застраховану особу. У випадку відсутності у Застрахованої особи вказаних документів зазначені заклади мають право відмовити у наданні замовлених послуг.

   При зверненні до аптеки медикаменти можуть бути видані як Застрахованій особі, так і її представнику (у разі пред’явлення останнім Сертифікату Застрахованої особи та документу з фотографією, що посвідчує його особу).

   У випадку самостійного звернення Застрахованої особи  (її представника) до медичного закладу  та/або аптеки без попереднього та своєчасного узгодження дій з АСИСТАНСОМ (крім випадків, визначених наступним пунктом) Страховик має право не визнати дане звернення Страховим випадком, та відповідно, відмовити у здійсненні Страхової виплати.

   У виключних ситуаціях, коли Застрахована особа (її представник) не має можливості звернутись до АСИСТАНСУ та стан здоров’я Застрахованої особи загрожує її життю, Застрахована особа може звернутись до найближчого медичного закладу за першою/невідкладною медичною допомогою та повідомити про це АСИСТАНС, як тільки з’явиться така можливість. При цьому Застрахована особа може самостійно оплатити вартість медичних послуг та медикаментів та не пізніше 10-ти робочих днів з моменту отримання першої/невідкладної медичної допомоги (або закінчення екстреного стаціонарного лікування) повинна надати Страховику заяву на отримання Страхової виплати.

    Доставка медикаментів Застрахованій особі за місцем її вимоги здійснюється в тих регіонах, де аптечні заклади реалізують таку послугу та при умові вартості замовлених медикаментів не менш, ніж 100,00 грн. В інших випадках Застрахована особа (її представник) отримує медикаменти безпосередньо в аптеках, узгоджених з АСИСТАНСОМ.

 

При необхідності отримання лікарняного листа Застрахована особа повинна повідомити про це завчасно  не пізніше 12.00 дня відкриття лікарняного листа.

ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

створено у 2007 році українськими учасниками, з метою якісної реалізації страхових послуг з широкого кола медичних ризиків: страхування здоров'я та медичних витрат (як громадян України, так і нерезидентів), клінічних випробувань лікарських засобів, професійної відповідальності медичних працівників, кредитно-фінансових ризиків приватних медичних установ та інші. Сучасні інноваційні технології в управлінні ризиками слугували підґрунтям становлення спеціалізованого медичного страховика з достатніми гарантіями для виконання зобов'язань. На сьогодні СК «Професійне страхування» відповідає всім законодавчо встановленим вимогам, має належний власний капітал, своєчасно виплачує дивіденди, демонструє фінансовий прибуток. Високі професійні якості та ділова репутація персоналу дозволили розвинути ефективну клієнтоорієнтацію, активно впровадити майнове страхування та страхування відповідальності...

Зворотній зв'язок