ПОДОРОЖ ЗА КОРДОН та ПО УКРАЇНІ


У разі раптової хвороби або нещасного випадку необхідно:

зателефонувати до Ассистанської компанії:  +38 044 599-5404

                                                                        або  +38 044 223-7407

 

При першому зверненні необхідно вказати:

  • своє прізвище, ім’я;
  • номер договору страхування і строк його дії;
  • назву страхової компанії;
  • територію дії страхування;
  • місцезнаходження в країні перебування (адресу лікарні, готеля);
  • контактний телефон, факс;
  • докладний опис обставин та характер необхідної допомоги;
  • відомості про медзаклад або лікаря, що надає медичні послуги

  Якщо телефонує не сама Застрахована особа – вказати прізвище та ім’я контактної особи, її телефон та адресу.

 

У будь-якому випадку Застрахована особа повинна пред’явити Договір страхування і документ, що посвідчує Застраховану особу (паспорт або інший документ) лікарю, до якого вона звернулась та сплатити франшизу, якщо франшиза передбачена Договором страхування.

 

Якщо Застрахована особа з незалежних від неї об’єктивних причин (шок, втрата свідомості та інше) потрапляє у медичний заклад або до лікаря не за направленням уповноваженого Представника Страховика (Страховика), то вона (її представник) зобов’язані: пред’явити Договір страхування і документ, що посвідчує Застраховану особу (паспорт або інший документ), не сплачуючи при цьому послуги, запропоновані або надані медичним закладом чи лікарем без одержання офіційної згоди на те уповноваженого Представника Страховика (Страховика); запропонувати відповідальній особі медичного закладу чи лікарю звернутися до уповноваженого Представника Страховика (безпосередньо Страховика) за підтвердженням гарантії оплати медичної допомоги, що надається Застрахованій особі або надання якої передбачається; самостійно сповістити Страховика або уповноваженого Представника Страховика про подію як тільки це стане можливим, і виконувати всі їх вказівки.

 

Застрахована особа зобов`язана забезпечити вільний доступ експертам, призначеним Представником Страховика (Страховиком), до інформації, що пов’язана із обставинами і причинами страхового випадку. Якщо ця умова Застрахованою особою не виконується, то Страховик може відмовити у відшкодуванні здійснених Застрахованою особою медичних витрат.

Докладніше про дії при настанні страхового випадку та інші умови вказано в:

1. Умови договору комплексного страхування для подорожей та ділових поїздок

2.Правилах та змінах до Правил.

ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

створено у 2007 році українськими учасниками, з метою якісної реалізації страхових послуг з широкого кола медичних ризиків: страхування здоров'я та медичних витрат (як громадян України, так і нерезидентів), клінічних випробувань лікарських засобів, професійної відповідальності медичних працівників, кредитно-фінансових ризиків приватних медичних установ та інші. Сучасні інноваційні технології в управлінні ризиками слугували підґрунтям становлення спеціалізованого медичного страховика з достатніми гарантіями для виконання зобов'язань. На сьогодні СК «Професійне страхування» відповідає всім законодавчо встановленим вимогам, має належний власний капітал, своєчасно виплачує дивіденди, демонструє фінансовий прибуток. Високі професійні якості та ділова репутація персоналу дозволили розвинути ефективну клієнтоорієнтацію, активно впровадити майнове страхування та страхування відповідальності...

Зворотній зв'язок