НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК


 При настанні події, що в подальшому може визнаватися як страховий випадок, Застрахована особа (Вигодонабувач) зобов’язана:

- негайно звернутися у відповідні компетентні органи (медичні установи, правоохоронні органи тощо);

- протягом двох календарних днів з моменту настання страхового випадку, повідомити про це Страховика (за допомогою телефонного зв’язку: (тел./факс:(044) 223-7407, електронною поштою (all@assist-ua.com.ua). Перевищення зазначеного терміну є припустимим у виключних випадках: зокрема, коли Страхувальник (Застрахована особа) не мали фізичної можливості своєчасно направити це повідомлення внаслідок критичного стану здоров’я. В цьому разі Страхувальник (Застрахована особа) повинні надати документи, які підтверджують його фізичну неспроможність своєчасно повідомити про настання події, що може бути визнана страховим випадком або направити повідомлення через свого представника;

- протягом 30 календарних днів подати заяву про страховий випадок та ыншы документи за вимогою Страховика.

 В залежності від характеру та обставин події Застрахована особа (Вигодонабувач)  зобов’язана надати Страховику такі документи:

- письмову заяву про настання страхового випадку та страхову виплату;

- Договір (примірник Страхувальника);

- документ, що посвідчує особу, яка отримує страхову виплату та ідентифікаційний код;

- листок непрацездатності Застрахованої особи, оформлений відповідно до чинного законодавства;

- довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

- акт про  нещасний  випадок  на  виробництві за формою Н1;

- виписку із амбулаторної картки або історії хвороби, засвідчену підписом та печаткою лікаря і печаткою медичного закладу;

- довідку про дорожньо-транспортну пригоду (у разі якщо Застрахована особа постраждала внаслідок ДТП), із зазначенням часу, дати, місця, обставини ДТП, учасників події та постраждалих осіб;

- у разі, якщо за фактом, що став причиною страхового випадку, порушено кримінальну справу –  копію постанови про порушення чи закриття кримінальної справи або копію вироку суду, що набрав законної сили;

- у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку Вигодонабувач або, якщо Вигодонабувач не був призначений або помер, спадкоємець Застрахованої особи, що визнаний у встановленому законодавством порядку, надає: документи, що підтверджують факт настання страхового випадку, свідоцтво про смерть та свідоцтво про причину смерті Застрахованої особи; документ, що посвідчує право на спадщину, що завірений в нотаріальному порядку;

- інші документи, за вимогою Страховика, які мають значення для визначення події страховим випадком та визначення розміру збитку.

Якщо для отримання страхової виплати необхідні документи, отримання яких в дані строки  не є можливим (довідка МСЕК, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину і т. ін.), Страхувальник (Застрахована особа), Вигодонабувач або спадкоємець зобов'язані їх надати протягом трьох робочих днів з дня отримання таких документів у відповідних органах.

ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

створено у 2007 році українськими учасниками, з метою якісної реалізації страхових послуг з широкого кола медичних ризиків: страхування здоров'я та медичних витрат (як громадян України, так і нерезидентів), клінічних випробувань лікарських засобів, професійної відповідальності медичних працівників, кредитно-фінансових ризиків приватних медичних установ та інші. Сучасні інноваційні технології в управлінні ризиками слугували підґрунтям становлення спеціалізованого медичного страховика з достатніми гарантіями для виконання зобов'язань. На сьогодні СК «Професійне страхування» відповідає всім законодавчо встановленим вимогам, має належний власний капітал, своєчасно виплачує дивіденди, демонструє фінансовий прибуток. Високі професійні якості та ділова репутація персоналу дозволили розвинути ефективну клієнтоорієнтацію, активно впровадити майнове страхування та страхування відповідальності...

Зворотній зв'язок