МАЙНО


        При настанні страхового випадку в частині страхування майна Страхувальник зобов'язаний:

 • негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 48 годин (у випадку протиправних дій третіх осіб – не пізніше 24 годин), повідомити Страховика за телефоном  (044) 223-7401,  з подальшим письмовим підтвердженням, та дотримуватись його рекомендацій;
 • негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 24 годин повідомити відповідні компетентні органи: МНС, МВС України, експлуатаційну службу тощо про настання відповідного випадку;
 • надати Страховику або його представникам можливість оглянути місце настання страхового випадку, розслідувати причини виникнення збитку і визначати його розмір. У випадку настання ризику «Д» огляд пошкодженого майна Страховиком здійснюється двічі з проміжком часу 10 - 15 (десять - п'ятнадцять) календарних днів;
 • надати Страховику документи, що засвідчують факт, причини і обставини настання страхового випадку та розмір збитку;
 • зберегти пошкоджене застраховане майно в такому вигляді та місці, в якому воно опинилося після настання страхового випадку, до огляду представником Страховика. Зміна місця знаходження застрахованого майна можлива, виходячи з міркувань безпеки лише на вимогу державних або інших органів, до компетенції яких входять такі випадки. При цьому, Страхувальнику рекомендується зафіксувати картину місця події за допомогою фотоапарата, відеокамери;
 • повідомити Страховика про залучення незалежного експерта для огляду пошкодженого (знищеного) застрахованого майна в тому випадку, якщо незалежний експерт залучається Страхувальником;
 • передати Страховику всі необхідні документи і вживати всіх заходів для реалізації Страховиком права вимоги до винних осіб.

 

         При настанні страхового випадку в частині страхування відповідальності Страхувальник зобов'язаний:

        У разі настання події, що може стати підставою для пред’явлення претензій чи позовів третіх осіб:

 • вжити всіх можливих заходів для зменшення збитків;
 • негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 24 годин, сповістити про факт настання події державні або інші органи, у компетенції яких знаходяться такі випадки;
 • негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 2 (двох) робочих днів повідомити Страховика за телефоном (044) 223-7401 та дотримуватись його рекомендацій.

       У разі пред’явлення претензії чи позову про відшкодування збитків Страхувальник зобов’язаний:

негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 2 (двох) робочих днів, повідомити Страховика за телефоном (044) 223-7401 та протягом 5 (п’яти) робочих днів надати письмове підтвердження страхового випадку та направити на його адресу копії вимог (претензія, позов, письмова заява), пред’явлених у відповідності до вимог чинного законодавства України, та будь-яких інших документів, отриманих у зв’язку з ними;

 • надати документи, що підтверджують факт, обставини, причини виникнення страхового випадку та розмір збитку;
 • надати представнику Страховика можливість огляду місця події та проведення розслідування страхового випадку;
 • без письмової згоди Страховика не оформляти будь-яких заяв, не підписувати документи, які підтверджують вину Страхувальника і розмір заподіяних збитків, та не здійснювати жодних виплат відшкодувань третім особам.

        При врегулюванні претензій в судовому порядку Страхувальник зобов’язаний:

 • негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 2 (двох) робочих днів, письмово повідомити Страховика;
 • надати копію рішення суду та всю інформацію стосовно страхового випадку в письмовому вигляді;
 • у разі набрання рішенням суду законної сили - надати копію рішення з відповідною відміткою суду.

       Страховик не приймає до розгляду та не визнає страховим випадком події, про які не повідомлено в визначені строки або повідомлено після закінчення строку дії Договору, якщо Страхувальник не доведе об’єктивні підстави такої затримки.

ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

створено у 2007 році українськими учасниками, з метою якісної реалізації страхових послуг з широкого кола медичних ризиків: страхування здоров'я та медичних витрат (як громадян України, так і нерезидентів), клінічних випробувань лікарських засобів, професійної відповідальності медичних працівників, кредитно-фінансових ризиків приватних медичних установ та інші. Сучасні інноваційні технології в управлінні ризиками слугували підґрунтям становлення спеціалізованого медичного страховика з достатніми гарантіями для виконання зобов'язань. На сьогодні СК «Професійне страхування» відповідає всім законодавчо встановленим вимогам, має належний власний капітал, своєчасно виплачує дивіденди, демонструє фінансовий прибуток. Високі професійні якості та ділова репутація персоналу дозволили розвинути ефективну клієнтоорієнтацію, активно впровадити майнове страхування та страхування відповідальності...

Зворотній зв'язок